Her har du muligheden for at oprette informationer om de kontaktpersoner der knytter sig til debitorens/ kreditorens konto. Det kan være oplysninger på personer der skal godkende en ordre, særlige personer i debitorens/ kreditorens bogholderi ect. 


Oplysninger til de enkelte felter i fanen Kontaktpersoner. Felter med rødt er obligatoriske.


Adresse 

Navn
Navn på kontaktpersonen
Titel 
Via ikonet kan du vælge den titel/funktion kontaktpersonen har. For at kunne anvende dette felt skal du have oprettet de forskellige titler via "Opsætning af titler".
Adresse 1 & 2
Adressen kontaktpersonen sidder på, det kan være en anden end hovedafdelingen.
Postnr. 
Via ikonet kan du vælge postnummeret, hvorefter Byen automatisk bliver sat ind. 
By
Byen der er knyttet til postnummeret.
Land 
Her bruges landekoder. 
Opsætning af internet handel

Login navn
Det login navn debitoren/ kreditoren har fået, eller oprettet
Kodeord
Det kodeord debitoren/ kreditoren har valgt, eller fået tildelt
Diverse

Brug denne e-mail ved track and trace
Ved at markere dette felt er det den adresse der vil blive brugt ved sporing med track and trace.
Nyhedsbrev
Her kan markeres om der må sendes nyhedsbreve til debitoren/ kreditoren 
Kommunikation

Telefon
Her kan indtastes telefonnummeret på debitoren/ kreditoren
Lokalnummer
Her kan indtastes det lokalnummer kontakten evt. sidder på
Direkte nummer
Her kan indtastes det direkte nummer på kontaktpersonen
Fax
Fax nummer på kontaktpersonen
Mobil
Her kan indtastes mobilnummer på kontaktpersonen
E-mail
Kontakpersonens e-mail adresse
Web-side
Hvis kontaktpersonen henviser til en bestemt hjemmeside kan denne indtastes her
Brug denne E-mail ved udskrivning af:

Felterne : 
Ved at markere i de listede felter kan du afgøre hvilken kommunikation der evt. skal gå direkte til kontaktpersonen, via den e-mail adresse du har indtastet på kontaktpersonen. 


Når du har indtastet oplysningerne klik på "OK" eller "Ctrl + S", og oplysningerne gemmes. 


Du kan nu se din kontaktperson under "Kontaktpersoner".


Hvis du gerne vil have dine oplysninger stående i en anden rækkefølge end den systemet har som standard, kan du ændre dette: 

1. Klik på foreksempel feltet "Titel"
    
2. Mens du holder musetasten nede, kan du trække feltet hen hvor du gerne vil have det, så det bliver mere logisk og
    nemmere for dig at finde den rette person.