Fanen "Kontakthistorik" giver dig mulighed for at holde styr på aftaler du har lavet med debitoren/ kreditoren, og så dine kolleger også kan se hvad der måtte være af aftaler, eller der tidligere har været talt med debitoren/ kreditoren om, hvis du eksempelvis er fraværende en dag, eller i en længere periode.


Sådan opretter du aftaler i fanen Kontakthistorik:
Oplysninger til de enkelte felter på din fane Kontakthistorik. Felter med rødt er obligatoriske.Debitor log

Emne
Her skriver du hvad kontakten handler om. Det kan være et tilbud, opfølgning på en ordre ect.
Dato
Den dato aftalen er oprettet. Hvis det er dagsdato tast "S", og systemet indsætter dags dato.
Kontaktperson
Via ikonet får du listen frem over de kontaktpersoner du har oprettet på kunden, og kan vælge den relevante du har lavet en aftale med.  
Brugt tid
Her kan du notere den tid du har brugt på aftalen eller mødet.
Sælger
Via ikonet kan den sælger vælges der er ansvarlig for aftalen, såfremt du har oprettet en medarbejder liste, eller kan du se hvordan du gør det her.
Notat
Her kan du indtaste det aftalen/ mødet handler om, samt hvad der evt. er blevet aftalt. 
Kontaktes igen
Her indsættes evt. datoen for hvornår kunden skal kontaktes igen for opfølgning.
Oprettet af
Systemet overfører selv navnet på medarbejderen der er valgt i feltet "Sælger"
Oprettet dato
Ved at skrive"s" i feltet indsætter systemet selv dagsdato
Ændret af
Hvis en kollega har ændret på en aftale i dit fravær, vil du kunne se hvem det er her.
Ændret dato
Den dato din eventueller kollega har ændret eller tilføjet noget til aftalen. 


Når du er færdig med at indtaste klik på "OK", og systemet gemmer nu din aftale, som du kan se på linjen. Har du behov for at redigere i de indtastede oplysninger gør du det på følgende måde:
1. Har du behov for at redigere i en aftale klkker du på knappen "Rediger"
2. Ønsker du at slette en aftale, markerer du aftalen ved at klikke på den og derefter klikke på knappen "Slet"