De fleste har faste leverandører/ kreditorer de handler med, for at opnå bedre rabatter og sikre en ensartet leverance. 
For at holde styr på dine leverandører/ kreditorer og hele tiden have overblik over udestående med dem, benytte den automatiske lageropdatering på indkøb og salg er "Kreditorkartoteket" en stor hjælp i det daglige.
Hvis du kun handler en enkelt gang med en leverandør/kreditor, og der ikke er tale om en lagervare vil man typisk lave det som et finansbilag i kassekladden. 


Sådan opretter du en kreditor i dit kreditorkartotek:


1. Klik på fanen "Kartoteker":2. Klik på ikonet "Kreditorer"      3. Klik på fanen "Rediger"


4. Klik på på ikonet "Opret" 

Du er nu klar til at indtaste din kreditor i nedenstående skærmbillede: 

  

Oplysninger til de enkelte felter. Felter med rødt er obligatoriske.


Kreditoroplysninger

Kreditornr.
Dette nummer skal være unikt. Via "opsætning" kan du bestemme om det skal være forløbende numre.
Navn
Navn på Leverandøren/kreditoren. Du kan søge oplysningerne frem via opslag i CVR. registeret. Se her hvordan du gør.
Adresse 1
Adresse på leverandøren/kreditoren
Adresse 2
Hvis der er alternativ adresse på leverandøren/kreditoren, f.eks leveringsadresse
Adresse 3
hvis der er endnu en alternativ adresse på leverandøren/kreditoren
Postnr.
Leverandørens/kreditorens postnummer. Ved at klikke på ikonet kommer byen der er tilknyttet postnummeret frem, og byen overføres automatisk til feltet By
By
Byen postnummeret er knyttet til. Har du brugt listen i postnr. er byen automatisk sat ind.
Land
Leverandøren/kreditorens land. Ved at taste landets internationale kendingsbogstav og klikke på ikonet kommer landet der er tilknyttet frem.
Kontakt
Navn på kontaktperson eller afdeling
Spærret
Via ikonet kan du vælge at spærre en leverandør/kreditor for flere køb., og kreditoren vil ikke kunne findes i forbindelse med indkøb.
Internet


E-mail
Leverandørens/kreditorens E-mailadresse. Denne E-mailadresse vil som udgangspunkt være standardmail for faktura og korrespondance med kunden. Via fanen "Kontaktpersoner" kan du definere hvem der skal have hvad fra dig, eksempelvis i forskellige afdelinger.

Hjemmeside
Her kan du indsætte link til leverandørens/kreditorens hjemmeside

Valutabeløb


Saldo DKK
Her vises den aktuelle saldo i DKK. Hvis  du har en forfalden saldo bliver feltet oplyst med rødt. Der vil altid være minus (-) foran beløbet. 

Kreditmaks.
Her kan angives hvor stort et kreditmaks du må have hos leverandøren/kreditoren. Husk at skrive (-) minus foran beløbet. 

Telefonnumre


Telefon
Leverandørens/ kreditorens telefonnummer

Telefax
Leverandøren/ kreditorens faxnummer

Mobiltelefon
Leverandøren/kreditorens mobilnummer. 


Når du har udfyldt felterne klik på ikonet "Gem"

 Du kan nu se kreditoren på din liste i dit kreditorkartotek. 


OBS: Når du har bogført på kreditoren kan du ikke længere slette kreditoren i kartoteket. 


Se hvad du ellers kan i dit kreditorkartotek ved at klike på linket:


Kreditor - Fanen - Opsætning

Kreditor - Fanen - Rabatter

Kreditor - Fanen - Diverse

Kreditor - Fanen - Dokumenter.

Kreditor - Fanen - Kontakthistorik

Kreditor - Fanen - Valgfri


Desuden kan du med få klik se:


Kreditor - Boksen - Liste

Kreditor - Boksen - Saldo

Kreditor - Boksen - Perioder

Kreditor - Boksen - Posteringer

Kreditor - Boksen - Indkøbt

Kreditor - Boksen - Statistik

Kreditor - Boksen - Udskrifter

Kreditor - Boksen - Indkøb

Kreditor - Boksen - Diverse


Kreditorudskrifter:


Kreditorudskrifter - Kreditorliste

Kreditorudskrifter - Labels

Kreditorudskrifter - Posteringsliste

Kreditorudskrifter - Internt kontoudtog

Kreditorudskrifter - Statistikker

Kreditorudskrifter - Saldoliste

Kreditorudskrifter - Betalingsliste

Kreditorudskrifter  - Brugerdefinerede udskrifter