I fanen Diverse har du blandt andet mulighed for at indsætte billeder af den pågældende vare, tildele varen en farvekode hvis der skal lægges særligt mærke til den ved udskrifter, samt tildele varen et parti gruppenummer. 


1. Klik på "Kartoteker"


2. Klik på ikonet "Lager"


3. Søg din vare frem ved at taste på "F3" og for at gøre varen aktiv taster du på "F2".


4. Klik på fanen "Diverse"


Når du har indtastet dine oplysninger tast "CTRL + S" og oplysningerne er gemt.


Oplysninger til de enkelte felter


Diverse

Medtages ved bestillingerVia ikonet har du mulighed for at afgøre om partigruppenummeret skal medtages ved bestillinger. 
Parti gruppenr.Via ikonet kan du vælge det parti gruppenr. varen er tilknyttet
Farvekode

Farvekode

Via ikonet har du mulighed for at angive en farve på varen, som vil blive vist på diverse lister, dette kan benyttes til at angive en betydning for en bestemt type af varer, eller hvis der på anden vis skal lægges mærke til denne vare. Forudsætningen for at varen vises i denne farve på listen, er at man under "felter til visning" på denne liste, har sat feltet "Farvekode" på.


Billede

Der findes X billeder i billedarkivet for denne vareVia ikonet kan du vælge hvilke billeder der skal knyttes til varen fra den mappe på din pc du har gemt billeder i.
Notat

NotatHer kan indsættes notat til oplysningerne i diverse-fanen
Korrektioner

Oprettet afHer ses initialerne på den medarbejder der har oprettet fanen Diverse
Oprettet datoHer ses den dato fanen Diverse er oprettet.
Ændret afHer ses initialerne på den medarbejder der har ændret fanen Diverse
Ændret datoHer ses den dato fanen Diverse er ændret.


Se mere om de øvrige faner i dit lagerkartotek:


Lager - fanen Priser

Lager - fanen Dokumenter 

Lager - fanen Notathistorik 

Lager - fanen Valgfri 

Lager - fanen Parametre 

Lager - fanen Internet 

Lager - fanen Opsætning