I fanen "valgfri" har du mulighed for selv at vælge yderligere oplysninger du har brug for at have gemt på dine varer. Det kan være alternative leverandører af varen og kostprisen hos dem, og dato for seneste opdatering af priser,  som i det viste eksempel. 
OBS: Den opsætning, og de tekster der laves gør sig gælden for alle varer i dit kartotek. 


1. Klik på fanen "Kartoteker"


2. Klik på ikonet for "Lager" 

3. Søg din vare frem ved at taste på "F3", og når du har fundet varen taster du på "F2" for at redigere.


4. Klik på fanen "Valgfri" og du får nu standard skærmbilledet op du selv kan vælge teksterne på, til de oplysninger du har behov for.

  

Få vist hvordan du ændrer tekster på fanerne "Valgfri":


Sådan opretter du nye tekster i fanen Valgfri


Se også:


Projekt - Fanen Valgfrie felter

Debitor / Kreditor fanen - Valgfri

Tilbud - fanen Valgfri

Lager Faner

Kreditor Faner

Debitor Faner