For at få det fulde udbytte af fanen Valgfri er det væsentligt du får tilrettet dine felter med en tekst der viser den indtastning der skal laves, samt hvilke muligheder der skal være for indtastning, om "Ja/Nej" skal være en mulighed osv.

Den tekst du laver på din fane "Valgfri" vil være gældende for alle varer på dit lager.

Da du er inde og pille i, og ændre standardopsætningen for systemet anbefaler vi du evt. kontakter vores support inden du går i gang. Vi har erfaringen i hvad der er muligt, kan guide dig med relevante oplysninger ud fra erfaring fra andre med tilsvarende virksomhed, og vi vil så gerne have du får en god oplevelse.


I det viste eksempel vælger vi at tilrette fanen til lagerkartoteket, hvor vi gerne vil have vist de 8 mest benyttede alternative leverandører, kostprisen hos den alternativ leverandør, samt den typiske leveringstid fra den pågældende alternative leverandør.Når fanen "Valgfri" er åben i det aktuelle kartotek du vil tilføje oplysninger i, skal du:


1. Klik på fanen "Værktøj"


2. Klik på ikonet "Sprogeditor"

 


Du kan minimere de 2 vinduer ved at stille musen i et hjørne så der kommer en dobbeltpil, og trække vinduerne sammen mens du holder højre musetast inde.

 


Du kan flytte de 2 vinduer så de sidestilles på skærmen ved at klikke i øverste felt, og holde musetasten nede, mens du flytter dem. 

  

 

Ved at klikke på billedet af dit lagerkartotek får du nu alle de tekster frem i din sprogeditor, der ligger på hele dit lagerkort. "


  


Først skal fanebladet omdøbes:


1. Klik på linjen " Inventory.Optional/ Valgfri" så den bliver markeret med gråt/blåt


2. I feltet under listen står der nu "Valgfri". Dette sletter du og erstatter med din tekst. 

    Her vist som "Alt. leveran."


3. Klik på "Opdater". Når du klikker på dit lagerkort vil fanen nu hedde Alt. leveran.

  

Jeg vil gerne have ændret teksten "Tekst felter" til noget mere sigende om hvad felterne skal bruges til. 

Jeg vælger teksten "Alt. leverandør kontakt"


1. Klik på linjen "Inventory.TextFields / Tekst felter", og ret teksten under din liste. 


2. Klik på "Opdater", og klik på dit kartotekskort, så systemet kan opdatere.


Tekstfelterne skal nu ændres, og i det viste eksempel vil vi have dem ændret så jeg kan indtaste navnet på en alternativ leverandør.


1. Klik på linjen "Inventory.OptionalText1 / Valgfri tekst 1 " og ret din tekst som før i feltet under din liste.

    Vi har valgt at indtaste "navnene på vores alternative leverandører"


3. Klik på "Opdater"


4. Klik på linjen "Inventory. OptionalText2 / Valgfri tekst 2" og gør det samme. Husk at klikke på "Opdater" efter hver linje.


Dette gør du i alle linjer for "Inventory.OptionalText / Valgfri tekst..." Husk at klikke på "Opdater" efter hver linje.


5. Klik på dit lagerkort når du er færdig, så teksten bliver opdateret.
Jeg kan nu indtaste min alternative leverandørs email, eller telefonnummer på linjen, på den vare jeg har valgt. Det næste jeg gerne vil have mulighed for at kunne se er den pågældende leverandørs pris på varen.


Først vil vi dog gerne have rettet overskriften fra "Tal felter" til " Pris i DKK pr. stk"


1. Vælg linjen "Inventory.NumberFields / Tal felter" og ret teksten.

    Vi har valgt teksten "Pris i DKK pr. stk.


2. Klik på "Opdater"


3. Marker linjen "Inventory.OptionalNumbers1 / Valgfri tal 1 " indsæt din tekst i feltet som ovenfor, og klik på "Opdater".

    Vi har i eksemplet valgt at kalde den "Kostpris"


4. Fortsæt til alle felter med teksten "Inventory.OptionalNumbers / Valgfri tal..." er udfyldt. Husk at klikke på "Opdater

    inden du skifter linje.


5. Klik på dit kartotekskort så systemet kan opdatere


Jeg kan nu indtaste den kostpris min alternative leverandør vil have for varen.
Det næste jeg gerne vil vide inden jeg evt. vælger en alternativ leverandør af varen, er hvor lang leveringstid der typisk er. 

Her vælger jeg at opsætte valgmuligheder inden for forudbestemte intervaller.


Først vil vi dog gerne have rettet overskriften fra "Valgfri Felter" til "Vælg leveringstid"


1. Marker linjen "Inventory.OptionalFields / Valgfri felter" og ret teksten i feltet som før. 

    Vi har valgt teksten " Vælg leveringstid"


2. Klik på "Opdater


5. Marker linjen "Inventory.Optional1 / Valgfri 1 " indsæt din tekst i feltet som ovenfor, og klik på "Gem".

    Vi har valgt teksten skal være "Leveringstid"


Nu vil jeg gerne have opsat en liste med valgmuligheder for leveringstiden.


3. Marker linjen "Optionallnv.Optional1/ Optional 1 "

    

Da jeg gerne vil have der SKAL indtastes i felterne, og vil sikre mig de ikke kan stå tomme skal den første linje i feltet hvor jeg retter teksten, være tom.


1. Lav en tom tekstlinje ved at taste "Enter"


2. Næste linje bliver det første interval der kan vælges på listen - Jeg har valgt at taste "dag-til dag", tast"Enter".


3.  Næste linje på min liste skal være "2-4 hverdage", tast "Enter". Sådan fortsætter jeg til alle de muligheder jeg vil have på

     min liste er med. Husk at klikke på "Opdater" når du er færdig med hver linje.


4. Klik på dit kartotekskort så systemet kan opdatere din fane, og luk skærmbilledet "Sprogeditor"


Min fane ser nu således ud, og jeg er klar til at indtaste oplysninger om alternative leverandører af varen: 

Se også:


Debitor / Kreditor fanen - Valgfri

Tilbud - fanen Valgfri

Lager - fanen Valgfri