Ofte sætter kunderne pris på at få en ide om omkostningerne, inden de siger ja til dine varer, eller ydelser.
Med den indbyggede tilbudsfunktion er det nemt og enkelt at oprette tilbud, og gemme den i debitorkartoteket så du kan redigere i det hvis der kommer ændringer, og med få klik omdanne dit tilbud til en ordre og en faktura.


1. Klik på fanen "Kartoteker"


2. Klik på ikonet "Tilbud".


Du får nu et nyt skærmbillede op:  


3. Opret et nyt tilbud ved at taste på "F7", hvorefter du får adgang til at oprette dit tilbud. 


4. Start med at skrive i feltet i midten hvad tilbudet omhandler - det gør det nemmere for dig at finde det frem senere. 


Oplysninger til de enkelte felter. Felter med rødt er obligatoriske. 


Debitoroplysninger

Debitornummer
Via ikonet får du debitor oplysningerne udfyldt automatisk, ud fra de oplysninger du har givet da du oprettede kunden.
Ordreoplysninger

Ordredato
Dags dato. Denne udfyldes automatisk
Leveringsdato
Som standard sætter systemet datoen til dags dato. Du kan ændre denne ved at klikke i feltet, og indtaste den ønskede dato.
Pakkedato
Den dato varen evt. pakkes.
Leveringsuge
Det uge varen evt. skal leveres i.
Rekvisitionsnr.
Det rekvisitionsnr. kunden evt. har oplyst
Deres ref.
Hvem varen evt. er bestilt af
Vores ref.
Den sælger der har behandlet ordren
Mobiltelefonnr.
Det mobilnummer der er tastet på kontaktpersonen i dit debitorkartotek.  Ved at klikke en enkelt gang på ikonet bliver de yderligere telefonnumre du evt. har gemt automatisk tilføjet linjern.
Ordreoplysninger

Status
Via ikonet kan du vælge en status for dit tilbud. I dette tilfælde skal du vælge Tilbud
Rapportgruppe

Sælger
Via ikonet indsættes navn eller initialer på sælgeren
Betaling
Systemet står som standard til Netto 14 dage. Via ikonet kan du vælge den betalingsfrist kunden har. 
Levering
Via ikonet har du mulighed for at vælge 3 standard former for varer der skal sendes eller fragtes.  
E-mail
Her indtastes automatisk den e-mail adresse du har indtastet på debitoren. Denne kan ændres ved at slette de, og indsætte den du ønskler at bruge.
Varenr.
Via ikonet søger du din vare frem fra lagerkartoteket og indsætter den ved at dobbeltklikke på linjen, eller indtast de første bogstaver på linjen og systemet foreslår ord der starter med samme.
Beskrivelse
Den beskrivelse du har tastet på varen på dit lagerkort.
Bestilt
Det antal varer kunden har bestilt
Enhed
Den enhedsstatus du har sat på varen/ din ydelse
A-pris
Prisen eksl. moms du har fastsat på varen på dit lagerkort.
%
Hvis der er en aftale om kunden har en fast rabat og denne rabat er indtastet på kunden vil den blive vist her. Du kan også selv indtaste tallet.  Indtaster du et tal vil der i feltet "Rabat" blive vist den pris kunden har fået i DKK inkl. moms
Rabat
Indtast den rabat der er aftalt med kunden i DKK inkl. moms. Feltet % vil så vise den procentvise rabat kunden har fået.
Valutabeløb
Det beløb kunden skal betale  eksl. moms, fratrukket evt. rabatter eller procenter.
Medtag
Her markeres om linien skal med på dit tilbud.


Når du er færdig med dit tilbud klikker du på fanen "Tilbud" og dine udskriftsmuligheder kommer nu op på skærmen, præcis som når du opretter en faktura. 


Klik på knappen "Mail" og dit tilbud bliver sendt.Se mere om hvordan du tilretter dit tilbud:


Indsæt tekstlinje i dit tilbud

Skil forskellige varer eller varegrupper med deltotaler

Sådan indsætter du subtotal


Opret ordre ud fra et tilbud

Opret ordre