Fremfor at anvende manuel åbenpostudligning, kan man foretage automatisk udligning af posterne til debitorer.

Dette kan benyttes, hvis man ikke har anvendt åbenpostredigering hidtil, eller fordi man ønsker at foretage rykkerkørsel på debitorer (på rykkerudskrift anføres de fakturaer, som ikke er markeret som betalte). Det er også praktisk, hvis man har fået importeret eller konverteret data fra andre systemer.


1. Klik på fanen "Kørsler"


2. Klik på ikonet "Masseudligning" i feltet "Debitorkørsler"


   

 

Beskrivelse af de enkelte felter og knapper


Afgrænsning
DebitorDer kan afgrænses på debitor (Fra – Til) samt Valutakode. F.eks. hvis alle debitorer skal hentes, så indtast den første debitor i første felt (afgrænsning Fra) og ingenting i andet felt (afgrænsning Til)
ValutaDer kan afgrænses på debitor (Fra – Til) samt Valutakode. F.eks. hvis alle debitorer skal hentes, så indtast den første debitor i første felt (afgrænsning Fra) og ingenting i andet felt (afgrænsning Til)
DebitorgruppeHer kan afgrænses til en bestemt debitorgruppe, hvis en sådan er oprettet
Valgmuligheder
Dan udligningsinformationFeltet markeres såfremt det ønskes, at man efter en masseudligning skal kunne se hvordan posterne blevet udlignet.

Hvis feltet forbliver blankt, vil det ikke være muligt at se eks. hvilken faktura der er udlignet med en betaling eller kreditnota. 

Kun nulkonti

Hvis man ønsker at det kun skal være de kunder der i forvejen har en saldo på kr. 0,00, som skal behandles, skal dette felt markeres.

Det vil med fordel kunne betale sig at køre en masseudligning på disse kunder, som typisk er engangskunder, og hvor man ikke har fået lavet en korrekt åbenpostudligning.

I dette tilfælde betyder det heller ikke så meget om det er den rigtige post der bliver udlignet, da kunder jo som bekendt allerede står på kr. 0,00.

Udlign op til debitors nul-saldo datoVed at markere dette punkt kan du får systemet til at søge alle kunder igennem, og returnere hvilken dato disses posteringer senest går i 0,00. Herefter kan du så manuelt lave en åben post-redigering, og få udlignet de rigtige betalinger mod de rigtige fakturaer/kreditnotaer.
Handlingsknapper
HentIntervallet vises i kundelisten, ud fra den ønskede afgrænsning.
Udlign

Der startes på udligning. Dialogen har også en funktion, så man kan få ophævet først.

Selve udligningen foregår på den måde, at den ældste betaling bruges til at udligne den ældste faktura, og så fremdeles, indtil alle indbetalinger har udlignet fakturaer. De resterende beløb, som ikke er udlignet eller som kun delvist er udlignet, kan så vises på udskrifter.

OphævDer ophæves alle markerede udligninger.
Marker altVed klik her markeres alle linjer
Afmarker altVed klik her fjernes markering i alle linjer
Find nul-saldo datoHvis du har markeret feltet "Udlign op til debitors nul-saldo dato" kan du klikke på denne knap, hvorefter systemet vil løbe alle de viste kunders bevægelser igennem, og finde den dato, hvor saldoen senest går i 0,00.


Sådan gør du:


1. Foretag din afgrænsning, og klik på knappen "Hent"


2. Marker i feltet "Dan udligningsinformation" hvis du vil kunne se hvordan posterne er blevet udlignet med hinanden

    efter masseudligning


3.  Marker i feltet "Kun nul-konti" hvis du ønsker det kun skal være de kunder der i forvejem har en saldo på kr. 0,00 der skal

     behandles.


4. Klik på knappen "Udlign" og selve udligningen foregår på den måde, at den ældste betaling bruges til at udligne den 

    ældste faktura, og så fremdeles, indtil alle indbetalinger har udlignet fakturaer. De resterende beløb, som ikke er udlignet 

    eller som kun delvist er udlignet, kan så vises på udskrifter.


  Se mere om debitorkørsler her:

Åbenpost (Debitorer) 

Renteberegning  

Rykkerkørsel 

Udligning af små saldi 

Kursregulering