Vi har her samlet de kreditorkørsler der ligger som standard i systemet. Ved at følge linkene herunder får du en vejledning til de enkelte kørsler. 


Åbenpost (Kreditor)

Godkend betalinger

Kreditor betalinger

Masseudligning

Udligning af små saldi

Kursregulering