I takt med du bliver fortrolig med programmet, vil ønsket om at slippe for musen blive aktuelt. Der er til alle funktioner i programmet tilføjet genvejstaster, der er gennemgående så der ikke er så mange du behøver huske.


Funktionstaster Kreditor kartotek

F1Åbner hjælpefunktionen i Kompas4
F2Åbner dit kartotek så du kan redigere i det
F3Åbner for dine søgemuligheder i kartoteket
F5Viser posteringer i dit kartotek på den aktuelle kunde
F7Åbner for du kan oprette nye kreditorer
F11Åbner for du kan Indtaste postdistrikt for nyt postnummer
F12Åbner for Quick-indkøb i kreditor kartotek
Shift + funktionstast

Shift+F2 
Gemmer kreditoren - du kan også bruge Ctrl+S
Shift+F10
Indsætter standardtekster i alle dine kartoteker
Ctrl+funktionstast

Ctrl+F3
Åbner så du kan søge kreditor via andre tabeller
Øvrige funktioner

Marker linje + Ctrl+C
Kopierer tekst der er markeret
Ctrl+V
Indsætter kopieret linje
Marker linje+  Ctrl+X
Klipper teksten der er markeret ud
Ctrl + SGemmer din kreditor, redigeringer mv. 


Se øvrige genvejstaster her:


Genvejstaster i Debitor kartotek

Genvejstaster i Lager kartotek

Genvejstaster i Kontoplan

Genvejstaster i Finans arbejdskladde

Genvejstaster i Projekt kartotek

Genvejstaster i Ordrekartotek

Genvejstaster i Indkøbskartotek