I takt med du bliver fortrolig med programmet, vil ønsket om at slippe for musen blive aktuelt. Der er til alle funktioner i programmet tilføjet genvejstaster, der er gennemgående så der ikke er så mange du behøver huske.


Funktionstaster Lagerkartotek

F1Åbner hjælpefunktionen i Kompas4
F2Åbner dit kartotek så du kan redigere i det
F3Åbner for dine søgemuligheder i kartoteket
F5Viser posteringer i dit kartotek på den aktuelle vare
F7Åbner for du kan oprette nye varer
Shift + funktionstast

Shift+ F2
Gemmer din vare
Shift+ F3
Overfører varer fra ekstralageret
Shift+ F4
Henter en debitor
Shift+ F5
Henter en kreditor
Shift+ F6
Du kan finde vare ud fra kreditor/debitor varenummer
Shift+ F10
Indsætter standardtekster i alle dine kartoteker
Ctrl+funktionstast

Ctrl+F3Find vare via en anden tabel
Øvrige funktioner

BVis billede af en eventuel vare
Marker linje + Ctrl+C
Kopierer tekst der er markeret
Ctrl+V
Indsætter kopieret linje
Marker linje+  Ctrl+X
Sletter linje der er markeret
Ctrl+SGemmer vare/ redigeringer mv


Se øvrige genvejstaster her:


Genvejstaster i Debitor kartotek

Genvejstaster i Kreditor kartotek

Genvejstaster i Kontoplan

Genvejstaster i Finans arbejdskladde

Genvejstaster i Projekt kartotek

Genvejstaster i Ordrekartotek

Genvejstaster i Indkøbskartotek