I takt med du bliver fortrolig med programmet, vil ønsket om at slippe for musen blive aktuelt. Der er til alle funktioner i programmet tilføjet genvejstaster, der er gennemgående så der ikke er så mange du behøver huske.


Funktionstaster Kontoplan

F1Åbner hjælpefunktionen i Kompas4
F2Åbner dit kartotek så du kan redigere i det
F3Åbner for dine søgemuligheder i kartoteket
F5Viser posteringer i dit kartotek på den aktuelle konto
F7Åbner for du kan oprette ny konto
Shift + funktionstast

Shift+ F2
Gemmer din konto
Shift+ F10
Indsætter standardtekster i alle dine kartoteker


Se øvrige genvejstaster her:


Genvejstaster i Debitor kartotek

Genvejstaster i Kreditorkartoteket

Genvejstaster i Lagerkartotek

Genvejstaster i Finans arbejdskladde

Genvejstaster i Projekt kartotek

Genvejstaster i Ordrekartotek

Genvejstaster i Indkøbskartotek