I takt med du bliver fortrolig med programmet, vil ønsket om at slippe for musen blive aktuelt. Der er til alle funktioner i programmet tilføjet genvejstaster, der er gennemgående så der ikke er så mange du behøver huske.


Funktionstaster Projektkartotek 
F1Åbner hjælpefunktionen i Kompas4
F2Åbner dit kartotek så du kan redigere i det
F3Åbner for dine søgemuligheder i kartoteket
F5Viser posteringer i dit kartotek på det aktuelle projekt
F7Åbner for du kan oprette nye projekter
F11Åbner for du kan Indtaste postdistrikt for nyt postnummer
Shift + funktionstast

Shift+F2Gemmer projekt - du kan også bruge Ctrl+s
Shift+F10Indsætter standardtekster i alle dine kartoteker
Øvrige funktioner

Marker linje + Ctrl+C
Kopierer tekst der er markeret
Ctrl+V
Indsætter kopieret linje
Marker linje+  Ctrl+X
Klipper teksten der er markeret ud
Ctrl+SGem


Se øvrige genvejstaster her:


Genvejstaster i Kreditorkartotek

Genvejstaster i Lagerkartotek

Genvejstaster i Kontoplan

Genvejstaster i Finans arbejdskladde

Genvejstaster i Debitor kartotek

Genvejstaster i Ordrekartotek    

Genvejstaster i Indkøbskartotek