I takt med du bliver fortrolig med programmet, vil ønsket om at slippe for musen blive aktuelt. Der er til alle funktioner i programmet tilføjet genvejstaster, der er gennemgående så der ikke er så mange du behøver huske.


Funktionstaster Indkøbskartotek

F1Åbner for hjælp i Kompas4
F2Åbner dit kartotek så du kan redigere i det
F3Åbner for dine søgemuligheder i kartoteket
F4Viser dig dine prislistepriser
F5Åbner for du kan hente en kreditor
F6Åbner for du kan tilføje et notat
F7Åbner for du kan oprette et nyt indkøb
F8Så du kan springe mellem indkøbshoved og linjer
F9Åbner for du kan se kreditors notater
F11Gør at du kan zoome ind på linjer
*Så du kan finde en vare ud fra kreditor/debitors varenumre
Shift + funktionstast

Shift+F1Så du kan søge efter et projekt
Shift+F2
Gemmer dit indkøb
Shift+F3
Søg efter vare på ekstralageret
Shift+F4
Viser dine ordretotaler
Shift+F5
Henter den aktuelle linjes finanskonto
Shift+F6
Henter den aktuelle linjes varenummer
Shift+F7
Søg efter leveringskunde
Shift+F9
Indlæs fil/ data
Shift+F10
Indsætter standardtekster
Shift+INS
Tilføjer ekstra linjer for parametervarer
ALT+funktionstast
ALT+F1Hop til linjens ordrenummer
ALT+F5Indsæt en tekstlinje
Ctrl+funktionstast 
Ctrl+BHent kreditor og vis side 2 med bankoplysninger


Se øvrige genvejstaster her:


Genvejstaster i Debitorkartotek

Genvejstaster i Kreditorkartotek

Genvejstaster i Lagerkartotek

Genvejstaster i Kontoplan

Genvejstaster i Finans arbejdskladde

Genvejstaster i Projekt kartotek

Genvejstaster i Ordre kartotek