I takt med du bliver fortrolig med programmet, vil ønsket om at slippe for musen blive aktuelt. Der er til alle funktioner i programmet tilføjet genvejstaster, der er gennemgående så der ikke er så mange du behøver huske.


Funktionstaster Ordrekartotek

F1Åbner hjælpefunktionen i Kompas4
F2Åbner dit kartotek så du kan redigere i det
F3Åbner for dine søgemuligheder i kartoteket
F4Viser dine prislistepriser
F5Åbner så du kan hente en ordrekunde
F6Åbner så du kan skrive et notat
F7Åbner for oprettelse af ny ordre
F8Så du kan springe mellem ordrehoved og ordrelinjer
F9Åbner så du kan se debitors notater
F11Zoom / Indtastningstilstand
F12Serienummerscanning
*Find debitor ud fra debitors eget varenummer 
Shift + funktionstast

Shift+ F1
Hent projekt (Udvidet projektstyring) 
Shift+ F2
Gemmer ordren
Shift+ F3
Søg efter vare på ekstralageret
Shift+ F4
Viser dine Ordretotaler
Shift+ F5
Henter linjens aktuelle finanskonto
Shift+ F6
Henter linjens aktuelle varenummer
Shift+ F7
Henter faktureringskunden
Shift+ F8
Viser udfoldet stykliste
Shift+ F9
Indlæser fil/ data
Shift+ F10
Indsætter standardtekster
Shift+ F11
Viser disponeringsoversigt
Shift+ F12
Giver mulighed for at søge for manglende varer
INSTilføjer ekstra linjer for parametervarer
ALT + funktionstast
ALT+F1Hopper til linjens indkøbsnummer
ALT+F5Indsætter en tekstlinje
ALT+F8Viser en oversigt over ordrelinjer
ALT+F11Beregner antal ud fra længde


Se øvrige genvejstaster her:

Genvejstaster i Debitorkartotek

Genvejstaster i Kreditorkartotek

Genvejstaster i Lagerkartotek

Genvejstaster i Kontoplan

Genvejstaster i Finans arbejdskladde

Genvejstaster i Projektkartotek

Genvejstaster i Indkøbskartotek