Beskæftiger din virksomhed sig med udlejning af varer, har Kompas4 også en indbygget funktion til lettere administration af dette. Funktionen er tilknyttet abonnementsfakturering, da der i forbindelse med udlejning typisk er en fast periode der betales for.


Opret vare til udlejning:


Kontroller dit system har slået funktionen"Multiplafaktor" til. 


Multiplafaktoren afgør hvor mange døgn/timer/uger/måneder ect. kunden skal betale for, uanset om der returneres dele af den udlejede vare før tid. 


1.  Klik på fanen "Opsætning" - ikonet "Systemopsætning" og derefter mappen "Generelt"

  2. Åben mappen "Generelt" - og klik på linjen "Multiplafaktor" - marker "Ja" - og klik på knappen "Ok"

  3. Åben lagerkartoteket, og indtast oplysningerne på den ønskede vare. 

     I feltet "Enhed" er det ønskede valg muligvis ikke til stede, og skal derfor oprettes.

     Klik her for at se hvordan du oprettet øvrige enheder : Opret enheder til brug i dit lagerkartotek


Der er 4 felter du skal være OBS på når det drejer sig om oprettelse af en udlejningsvare. Det 4 felt er kun aktuelt hvis du udlejer via en webshop.


1. Feltet "Enhed" - her skal du vælge den enhed/periode din vare udlejes i. 


2. Feltet "Beholdning i multipla á" - dette felt afgør hvor lang en periode kunden som minimum skal betale for, på trods af varen evt. returneres før tid. I det valgte eksempel skal kunden betale for 3 døgn.


3. Feltet "Status" - her skal vælges "Udlejningsvare"


4. Hvis du har webshop: Klik på fanen "Internet", og marker i feltet "Opsætning af internet butik" - "Tillades i internet butik" - skal stå til "Ja"


  Se også:


Opret ordre på udlejning

Returnering af udlejningsvare

Massefakturering af abonnementer