Kompas 4 - Kørsler

Kørsler - Finanskørsler - Konsolider regnskaber MANGLER INFO
Det er muligt at sammenlægge flere regnskaber i ét firma - altså et konsolideret regnskab. Det konsoliderede regnskab vil bestå af posteringer og evt. budg...
Thu, 17 Sep, 2020 at 4:04 PM
Kørsler - Finanskørsler - Budgetter
Budgetter er for de fleste et uundværligt værktøj, der er med til at holde virksomheden på rette kurs. Med det indbyggede budgetmodul kan du oprette a...
Thu, 5 Nov, 2020 at 10:03 AM
Kørsler - Finanskørsler - Momsperioder
Når du opretter et nyt regnskabsår, vil systemet automatisk oprette momsperioden med den tidligere angivne momsperiode. Der er dog mulighed for at ændre mom...
Thu, 17 Sep, 2020 at 4:06 PM
Kørsler - Finanskørsler - Perioder - Opret nyt regnskabsår.
Nyt regnskabsår oprettes under Perioder. Her vil du også kunne se regnskabsperiodens start - og slutdato. Når du opretter et nyt regnskab, eller en ny regns...
Thu, 17 Sep, 2020 at 4:07 PM
Kørsler - Finanskørsler - Eksporter posteringsjournal
Her har du mulighed for at eksportere posteringer til et andet regnskab via en fil eller en mail. Det kan eksempelvis være til din revisor. 1. Klik på f...
Thu, 17 Sep, 2020 at 3:54 PM
Debitorkørsler - Åbenpost (Debitorer)
Åbenpost vil sige at når der modtages en indbetaling fra en debitor, skal der udpeges den faktura indbetalingen hører sammen med. På den måde er det hele ti...
Fri, 18 Sep, 2020 at 9:09 AM
Debitorkørsler - Renteberegning
Du kan lave en renteberegnings kørsel ud fra den rentesats du har valgt på den enkelte debitor i dit debitorkartotek. Hvis du ikke har tilføjet en rentesat...
Fri, 18 Sep, 2020 at 9:07 AM
Debitorkørsler - Masseudligning
Fremfor at anvende manuel åbenpostudligning, kan man foretage automatisk udligning af posterne til debitorer. Dette kan benyttes, hvis man ikke har anvend...
Fri, 18 Sep, 2020 at 9:50 AM
Debitorkørsler - Rykkerkørsel
Systemet har en omfattende rykkerprocedure, som dækker fra den første rykkerskrivelse, hvor kunden gøres opmærksom på, at vi endnu ikke har modtaget forfald...
Fri, 18 Sep, 2020 at 12:30 PM
Debitorkørsel - Udligning af små saldi
Denne kørsel er beregnet til at udligne små differencer, der er opstået under indtastning af en betaling eller andet. Dette gælder også for udenlandske deb...
Fri, 18 Sep, 2020 at 2:06 PM